Burgerschap

voor het MBO
Vraag een proefaccount aan
Voortdurend actueel
Eenvoudig gepersonaliseerd leren
Overzichtelijk inzicht in Learning Analytics
  • De methode
  • Docenten
  • Informatie
  • Bestellen

Burgerschap en LOB in een!

Generation 24/7 is de digitale methode voor Burgerschap en LOB in het mbo.

Generation 24/7 is voor Burgerschap per dimensie thematisch geordend. Naast een algemeen deel dat geschikt is voor alle studenten van het mbo is er ook sectorspecifiek- en waar mogelijk beroepsprofiel- specifiek materiaal. Dit bevordert de herkenbaarheid voor de studenten, want het geleerde heeft direct betrekking op hun toekomstig werk.

De vier dimensies zijn de basis voor de ordening van Generation 24/7. Dit betekent niet dat de methode via de dimensies behandeld moet worden. Via de planners kunnen docenten eenvoudig thematische routes voor hun studenten inrichten, die aan elke schoolspecifieke situatie aan te passen zijn. Natuurlijk is Generation 24/7 ook random te behandelen.

Binnen de vijf competenties voor LOB biedt Generation 24/7 ondersteuning voor de docent en studenten door middel van loopbaangesprekken, een opdrachtenmagazijn waarin mogelijkheden tot waardevolle ervaringen voor studenten staan beschreven en reflecteren en het vastleggen van het traject door de student wordt begeleid.

Naast meningsvorming staat kennis centraal in Generation 24/7. Diverse interactieve, activerende werkvormen bevorderen het kritisch denken en de technologie van Generation 24/7 ondersteunt het leren.

Generation 24/7 kent een heldere structuur die voor elke situatie op maat te maken is, ongeacht het aantal studenten en aantal lesuren. Flexibele leerroutes zijn door de docent en/of student vast te stellen. Het werken met Generation 24/7 resulteert in een persoonlijk portfolio van de student, waarin de burgerschapsvorming en loopbaanontwikkeling van de student staat beschreven.

Vraag een proefaccount aan